A d v e r t i s e m e n t With Us

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား လႊတ္ေတာ္ကတာ၀န္ယူၿပီး သီးသန္႔ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ေဆြးေႏြး

  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးေတြကို ပါတီ႐ုံးေတြနဲ႔တြဲဖြင့္ထားတာဟာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကတာဝန္ယူၿပီး သီးသန္႔ဖြင္႔လွစ္ေပးဖို႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔  က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာအေပၚ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးရင္း ေျပာဆိုခဲ႔တာပါ။ “ပုဒ္မ ၆၄ မွာ လႊတ္ေတာ္သည္ လိုအပ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားကို ဖြင္႔လွစ္တည္ေထာင္ခြင္႔ ေပးႏုိင္သည္လုိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လႊတ္ေတာ္က ခြင္႔ျပဳတဲ႔ မ်ိဳးနယ္မ်ားမွာသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးေတြကို ဖြင္႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၆၅ မွာေတာ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကတာဝန္ယူဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔အစီအစဥ္ျဖင္႔ ဖြင္႔လွစ္လိုပါက ေနရာထုိင္ခင္း ႐ုံးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည္ဟု ျပဌာန္းထားပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားကို ပါတီ႐ုံးမ်ားနဲ႔ တြဲဖက္ဖြင့္ထားသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးဟာ အမ်ားျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳမႈ အခက္အခဲ အဟန္႔အတား တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား ကို လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ယူ ဖြင့္လွစ္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ပုဒ္မ ၆၄၊ ၆၅ မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ က်ိဳးစားေပးပါလို႔ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရပါတယ္။” ဒါ႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင္႔အေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔ရဲ႕ အခြင္႔အေရးေတြ အျပည့္အဝရရွိဖို႔၊ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအေ ပၚ အေလးမထားဘဲ ၾကယ္ပြင္႔ျပေမးခြန္းေတြကို သက္မွတ္ခ်ိန္ေက်ာ္လြန္မွ ေျဖဆိုတာေတြမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔လည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up