A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၁၄,၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တန္ကို ၈၆၂,၀၀၀ က်ပ္ ရွိေနပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း(ပခုကၠဴ) ပဲတီစိမ္း(ပခုကၠဴ)အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၃၅ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၅၃၅ က်ပ္ကေန ၁၅၆၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေဈးကေတာ့ ေငြက်ပ္ ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ကေန ၆၂၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၀ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၈,၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကကေတာ့ ၁၁၈,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ ႏွမ္းနက္ကလည္း ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၅,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ေျမေထာက္ပဲ ေျမေထာက္ပဲကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅,၀၀၀ ေဈးတက္လာၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၅,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ေျမပဲလံုးဆံနီ မံုရြာ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ေျမပဲလံုးဆံနီက ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီး ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂,၂၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၂၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up