A d v e r t i s e m e n t With Us

ေအာ္တာ၀ါၿမဳိ႕တြင္က်င္းပသည့္ ဖက္ဒရယ္ေဆြးေႏြးပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္

  ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးသြားေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မေန႔က ေအာ္တာ၀ါၿမဳိ႕မွာက်င္းပတဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေလ့လာေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကေနဒါ တရားေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕  အခန္းက႑၊ အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြအၾကား ဆက္ဆံေရးမွတဆင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြရဲ႕ ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာသမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက  ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ေနတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟာ  ေအာ္တာဝါၿမိဳ႕မွ ျမန္မာသံရံုး ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မိသားစုေတြနဲ႔လည္းေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေ ဖြေဆာင္ရြက္သြားဖို႔နဲ႔  ကေနဒါရွိ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲပ အက်ိဳးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။  

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up