ေကအုိင္ေအက CB ဘဏ္ကုိ က်ပ္သိန္း ၆၀၀ ဆက္ေၾကးေတာင္းဟု တပ္မေတာ္ေျပာ - DVB