A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ပဲစင္းငံု ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၆၉၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၅၉၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မတ္ပဲ မတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၉,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၉၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၈၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂,၃၃၀ က်ပ္  ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ ေထာပတ္ပဲကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၇၇၅ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီးေတာ့ ၁၄၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၂၀၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ ပဲပုတ္(ရွမ္း) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲပုတ္(ရွမ္း)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၉,၀၀၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၆၉,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၇,၀၀၀ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၈,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁၈၆၀ က်ပ္ ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up