A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းလက္မွတ္ထိုး (သတင္းဓာတ္ပံု)

၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယ အႀကိမ္အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းကို ဒီကေန႔ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ ညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေရး က႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္က႑၊ လုံၿခဳံေရးက႑ ၅ ခုအေနနဲ႔ မူ၀ါဒအခ်က္ ၄၁ ခ်က္ကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႔ေတြက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ မူဝါဒ ၃၇ ခ်က္ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးက႑ မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑မူ၀ါဒ ၁၁ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑ ၄ ခ်က္နဲ႔ ေျမယာနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ မူ၀ါဒ ၁၀ ခ်က္ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အစိုးရအစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ လႊတ္ေတာ္အစုအဖဲြ႔ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္၀င္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ကိုယ္စားလွယ္ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသုေ၀တို႔ အျပင္ အသိသက္ေသ ၆ ဦးတို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up