A d v e r t i s e m e n t With Us

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ (ဓာတ္ပံု)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းလက္ခံအပ္ႏွံေနပါတယ္။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာမွာ ေက်ာင္းလခနဲ႔ မိဘဆရာအသင္းေၾကးအပါအ၀င္ မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ ေကာက္ခံတာမလုပ္ဖို႔၊ ေငြေၾကးလက္ေဆာင္ပစၥည္း တစံုတရာ လက္ခံရယူတာမလုပ္ဖို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ညြန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္  ေက်ာင္း၀တ္စံု၊ ဗလာစာအုပ္နဲ႔ ေက်ာင္းသံုး ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြကိုလည္း အခမဲ့ေ၀ေပးမယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - အိမ္ခုိင္ၿမဲ၊ ေအာင္ေအာင္ႏိုင္

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up