A d v e r t i s e m e n t With Us

တ႐ုတ္၏ တုိက္တြန္းျခင္းေၾကာင့္သာ ညီလာခံေရာက္ရျခင္းျဖစ္ဟု ေအေအ ထုတ္ျပန္

  ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ မထားေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံ၏ မျဖစ္မေန တုိက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ မ်က္နွာမပ်က္ရေအာင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုိလားသူမ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာျ္ခင္းမခံရေစဖုိ႔ (FPNCC) ေကာ္မီတီ မဟာမိတ္ညီေနာင္ေတြနဲ႔အတူ ေရာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ULA/AA က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ညီလာခံ တကေ္ရာက္တဲ့ ရခုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါတီမ်ားအေနနဲ႔လည္း ရခုိ္င္လူထုရဲ့ ဘုံသေဘာ ထားရပ္တည္ခ်က္ကုိ တုိင္ပင္ရယူျခင္းမပါဘဲ ညီလာခံမွာ ရခုိင္လူထုတရပ္လုံးႏွင့္ဆုိင္တဲ့ ကတိက၀တ္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ လက္မွတ္ထုိးျခင္း မျပဳဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up