တ႐ုတ္ရဲ႕ ရပ္ဝန္းတခု လမ္းတသြယ္ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမသစ္

  လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္က တ႐ုတ္ဧကၠရာဇ္ရဲ႕ သံတမန္ က်န္ခ်ီယန္းဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန ဗဟိုအာရွနဲ႔ အာရပ္ကမာၻကို ဆက္သြယ္တဲ့ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတခုျဖစ္တဲ့ ပိုးလမ္းမႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔ အကူအညီေပးခဲ့တယ္လို႔ သမိုင္းက ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလို ပိုးလမ္းမလို႔ ေခၚခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး ပို႔ကုန္တခုျဖစ္တဲ့ ပိုးထည္ကေန ရယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလမ္းမႀကီးဟာလည္း ႏွစ္ေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ေဒသတခုလံုးရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တ႐ုတ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက သူ႔ႏိုင္ငံက ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႔အျပားကို တင္ပို႔ကုန္သြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သလို ေဒသတြင္းမွာလည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရနိုင္တဲ့ အခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ခု ၂၁ ရာစုမွာေတာ့ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္းပင္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းဥေရာပနဲ႔ အာဖရိကတဝန္းက ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ၾကက္ပါဝင္မယ့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ အစီအစဥ္တခုကို တင္ျပကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ဟာ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ထရီလ်ံ ကုန္က်မယ္လို႔ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတင္ျပခဲ့တာက လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္က ဖန္တီး တည္ေဆာက္ခဲ့တာကို ေခတ္နဲ႔အညီ တိုးတက္ေကာင္းမြန္တဲ့ ရထားလမ္းေတြ၊ လမ္းမႀကီးေတြ၊ ပိုက္လိုင္းႀကီးေတြနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ ဗဟိုအာရွ၊ အေနာက္အာရွနဲ႔ ေတာင္အာရွကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ လူထုဝန္ေဆာင္မႈကြန္ရက္ႀကီးတခုကို တည္ေဆက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဦးအစ ရပ္ဝန္းတခု လမ္းတသြယ္ (OBOR) မွာ ႐ုပ္ဝတၳဳ ဆက္သြယ္မႈေတြထက္ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီးပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းႀကီးမွာ ႏိုင္ငံေရး ပူးတြဲညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အပါအဝင္ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စင္ျမင့္တခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွီက်င္းပင္ရဲ႕ အေျပာအရေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈေတြကေန  ေဒသတခု လမ္းတသြယ္ စီမံကိန္းႀကီးဟာ လူတုိင္းအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ရွိလာေစလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္္ေကာင္စီက ရပ္ဝန္းတခု လမ္းတသြယ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းကို အဓိက အစိတ္အပိုင္း ၂ ရပ္နဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အခြင့္အာဏာ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစိတ္အပိုင္း ၂ ခုကေတာ့ ပိုးလမ္းမ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းနဲ႔ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမသစ္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းကိုေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန ဗဟိုအာရွကို ျဖတ္ၿပီး ဥေရာပနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔၊ အေနာက္အာရွကို ျဖတ္ၿပီး ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔၊ ေျမထဲပင္လယ္ကို ဆက္သြယ္ဖို႔နဲ႔ ေတာင္အာရွေဒသကို ျဖတ္ၿပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ပံုေဖာ္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမသစ္ကိုေတာ့ ေဒသဆိုင္ရာ ေရလမ္းေတြအၾကား ဆက္သြယ္မႈေတြ ဖန္တီးဖို႔ စီမံထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေပါင္းစု ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ ထရီလ်ံရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကေတာ့ ရပ္ဝန္းတခု လမ္းတသြယ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမဟာဗ်ဴဟာအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကမၻာတဝန္း အေရးကိစၥေတြမွာ ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္လာတာျဖစ္တယ္ ဆုိတာကေတာ့ အထူးေျပာစရာလိုမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစီမံကိန္းႀကီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းမွာ ပိုးလမ္းမစီးပြားေရးရပ္ဝန္း (SREB) နဲ႔ ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ အျဖစ္ ေၾကညာဖြင့္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကီခ်ီယန္းရဲ႕ အာရွနဲ႔ ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတာ္ခရီးစဥ္အတြင္းမွာ တိုးျမႇင့္ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့တာကို ေတြ႔ခဲ့ရသလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာႀကီးရဲ႕ အျမင္သေဘာထားအျဖစ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဒီမံကိန္းႀကီးကို စနစ္တက် မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲၿပီး ပိုင္းျဖတ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆိုတာကို ျပေနတာပါပဲ။ သမၼတ ရွီက်င္းပင္ကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို သူ အေျပာႀကီးခဲ့သလုိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ရဲ႕ ‘အေမရိကန္ပထမ’ မူဝါဒက လစ္ဟာ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ လပ္ေနတဲ့ ေနရာကို ျဖည့္ဆည္းေပးမွာျဖစ္တဲ့ ကမာၻျပန္႔ျဖစ္စဥ္ နမူနာတခုကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ေစမယ့္ ‘ရာစုႏွစ္စီမံကိန္း’ တခုအျဖစ္ ႀကိဳဆို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဘဂ်င္းမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရပ္ဝန္းနဲ႔လမ္း ဖိုရမ္ႀကီးကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ နီးပါးက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေပမယ့္ ႏိုင္ငံ ၂၀ ကပဲ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့တာ ေတြ႔ရၿပီး အမ်ားစုဟာ စီးပြားေရးအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ မွီခို အားထားေနရတဲ့ အာရွႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြက ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲက စုစုေပါင္း ၅၂ ႏိုင္ငံကေတာ့ ဖိုရမ္မွာ တခ်ိဳ႕အဆင့္အထိ ပါဝင္ဖို႔ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြထဲမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔ အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ အစပိုင္းမွာ ဖိုရမ္ကို ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာနက အဆင့္နိမ့္အရာရွိ တေယာက္ကိုပဲ ေစလႊတ္ဖို႔ စီစဥ္ထားခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တမ္းေတာ့ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အာရွဒါ႐ိုက္တာ မက္သ႐ူး ေပါ့တင္းဂ်ားက အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္လာခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ၿဗိတိသၽွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာေမ အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္ေရာက္လာမယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားခဲ့ေပမယ့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း၊ ဂ်ာမနီနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတြက သူတို႔ရဲ႕ အဆင့္နိမ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုပဲ ေဘဂ်င္း ဖိုရမ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း ဒီအဦးအစ စီမံကိန္းႀကီးမွာ အျငင္းပြားေနဆဲ ကက္ရွ္မီးယား ေဒသဟာ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကၤန္ရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ ရပ္ဝန္းနဲ႔လမ္း ဖိုရမ္ကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဦးအစ ရပ္ဝန္းတခု လမ္းတသြယ္ စီမံကိန္းႀကီးကို ပထဝီ အေနအထားအရ စႀကၤန္လမ္း ၆ ခုနဲ႔ ေရေၾကာင္း ပိုးလမ္းမ ဆိုၿပီး တည္ေဆာက္မွာပါ။ အဲဒါေတြကေတာ့….
  • ဥေရာပ-အာရွ နယ္ေျမတံတား (အေနာက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန အေနာက္႐ုရွားအထိ)
  • တ႐ုတ္-မြန္ဂိုးလီိးယား-႐ုရွား စႀကၤန္လမ္း (ေျမာက္ပိုင္းတ႐ုတ္ျပည္ကေန အေရွ႕ပိုင္း႐ုရွားအထိ)
  • တ႐ုတ္-ဗဟိုအာရွ-အေနာက္အာရွ စႀကၤန္လမ္း (အေနာက္တ႐ုတ္ျပည္ကေန တူရကီအထိ)
  • တ႐ုတ္-အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကၽြန္းဆြယ္ စႀကၤန္လမ္း (ေတာင္းပိုင္းတ႐ုတ္ျပည္ကေန စင္ကာပူအထိ)
  • တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စႀကၤန္လမ္း (အေနာက္ေတာင္ တ႐ုတ္ျပည္ကေန ပါကစၥတန္အထိ)
  • ဘင္ဂလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ စႀကၤန္လမ္း (ေတာင္ပိုင္း တ႐ုတ္ျပည္ကေန အိႏၵိယအထိ) ဆိုတဲ့ စႀကၤန္လမ္း ၆ ခုနဲ႔
  • ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ (စင္ကာပူနဲ႔ အိႏၵိယတဖက္  တ႐ုတ္ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ေျမထဲပင္လယ္) ဆိုၿပီး အပိုင္း ၇ ပိုင္းနဲ႔တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီတ႐ုတ္အစီအမံနဲ႔ တည္ေဆာက္မယ့္ ကုန္သြယ္စီးပြားလြန္ရပ္ဝန္းတခု လမ္းတသြယ္နဲ႔ ေရေၾကာင္းပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းႀကီးမွာ အက်ိဳးစီးပြားအရ ပါဝင္ဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အမီွအခိုျပဳေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ရွိသလို ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အင္အားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြကလည္း တ႐ုတ္ရဲ႕ ေျခလွမ္းကို သတိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး တစိတ္တပိုင္းေလာက္ပဲ ပါဝင္ပတ္သက္ဖို႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနၾကပံုရပါတယ္။ ကိုယ့္ဘက္က ဘာေတြေပးရၿပီး ဘာေတြျပန္ရႏိုင္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတိုင္း စဥ္းစားၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလို တ႐ုတ္အေပၚ ရာႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား မွီခိုေနရတဲ့ ကမာၻ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ကေတာ့ အက်ိဳးလိုလို႔ ေညာင္ေရေလာင္း႐ံုမွတပါး………..။      စိုးေနလင္း

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up