အစြန္​း​ေရာက္​ အမ်ိဳးသား​ေရးဝါဒီမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ၾကရန္ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မာ်း တုိက္တြန္း - DVB