ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္က ႐ုိးရာဓေလ့ မီးလုံးပစ္ပြဲေတာ္ (႐ုပ္သံ) - DVB