လမ္းခြဲခ်စ္သူကို သဝန္တိုစိတ္ေၾကာင့္ ေသနတ္ျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား (႐ုပ္သံ) - DVB