ေဆး႐ုံတင္ထားသည့္ သူရဦးတင္ဦးကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ (႐ုပ္သံ) - DVB