ကန္႔ဘလူတြင္ ေအာင္ရတနာခရီးသည္တင္ကား တိမ္းေမွာက္၊၁ ဦးေသ ၁၃ ဦးဒဏ္ရာရ - DVB