ဖိလစ္ပိုင္ကို ႐ႈံးၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ယူ-၁၅ အသင္း ဗုိလ္လုပြဲႏွင့္လြဲေခ်ာ္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) - DVB