ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို စစ္ေဆးမည့္သတင္းမဟုတ္မွန္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေျပာ - DVB