အရွည္ ၁၆ ေပရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ စပါးႀကီးေႁမြႀကီးကို ဘယ္လိုဖမ္းဆီးသလဲ (႐ုပ္သံ) - DVB