ျမန္မာႏုိင္ငံသားတဦး ႐ုိက္ကူးသည့္ “အိမ္” ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတ၀န္းျပသ (႐ုပ္သံ) - DVB