ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ ျပန္မ႐ုပ္ေသးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္အခဲေတြ႔ေန - DVB