A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေရႊဘိုေပၚဆန္ေမႊး(ေဟာင္း) ဝါးတန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေရႊဘိုေပၚဆန္ေမႊး(ေဟာင္း)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂ ေထာင္ ေဈးတက္သြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္းကေန ၅ေသာင္း ၂ ေထာင္ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္းေဈး က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၉သိန္း ၃ေသာင္း ၆ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ၁ တန္ကို ၆သိန္း ၃ေသာင္း ၁ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၂ ေသာင္း ၆ေထာင္က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴက(ၾကဴကုတ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေအာင္ပန္း) အမ်ိဳးအစားက  ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၂၂၅၀ က်ပ္ကေန ၆၁၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္  ၁သိန္း ၃ေသာင္း ၃ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၉ေသာင္း ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ေဈးတက္သြားပါတယ္။ ပဲပုတ္(ရွမ္း) ပဲပုတ္(ရွမ္္း) အမ်ိဳးအစားက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ေဈး က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၆ေသာင္း ၅ေထာင္ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး (V2) ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့  ကုလားပဲလံုး V2 အမ်ိဳးအစားက ဒီေန႔မွာ ၁ တင္းကို ၄ေသာင္း ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၄၈၀၀ ေဈး က်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြဟာ အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up