ရန္ကုန္တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ - DVB