ေဒၚလာ ၉ ေသာင္း လိမ္သြားသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား၂ ဦး ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းမိ - DVB