သံမဏိႏွင္းဆီဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူအား သတ္သူကုိ ဖမ္းမိၿပီဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔ေျပာ - DVB