အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တစီး လမ္းလယ္တုံးမ်ားကုိ ၀င္တုိက္ - DVB