မံုရြာၿမဳိ႕တြင္ခ်က္ႀကိဳးတန္းလန္းႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ စြန္႔ပစ္ခံရ - DVB