ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္မည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမလြန္ကဲရန္ ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ ေျပာ - DVB