ပုံရိပ္တုဖန္တီးမႈသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ အေရးအႀကီးဆုံးကိစၥျဖစ္ဟု မာ့ခ္ဇူကာဘာ့ဂ္ ေျပာ - DVB