စပါးနည္းျပေဟာင္း ဟယ္ရီရက္နက္ ဘာမင္ဂမ္နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ - DVB