A d v e r t i s e m e n t With Us

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းေကာက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ မာရသာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္တာေတြကို ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး႐ုံး (OCHA) က စစ္တမ္းေကာက္ယူေနပါတယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ႔တဲ႔ မုန္တိုင္းဟာ ဧၿပီ ၁၆ ရက္ညမွာ သံတြဲၿမိဳ႕အနီး ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တာၾကာင့္ ထိခိုက္တာေတြရွိရင္ အြန္လိုင္းက ေျဖဆိုေပးဖို႔ သူတို႔က ေတာင္းဆိုပါတယ္။ စစ္တမ္းထဲမွာ အိမ္အေျခအေန၊ မိသားစုေတြ အေျခအေန၊ တိရစာၦန္ေတြ အေျခအေန၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ၊ ငါးဖမ္းေလွ၊ ကိရိယာေတြ အေျခအေနအေနေတြကို ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သြားလာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေစ်းေတြ၊ ေရနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ အေျခအေနကိုလည္း ေျဖဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ ကြင္းမဆင္းမခင္မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေစာေစာစီးစီးနဲ႔ အျမန္ဆံုး သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးရံုး (OCHA) ဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းက စစ္တမ္းကို ေျဖဆိုမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ https://www.surveymonkey.com/r/YQPLC8P ကေန ေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up