၂၄ နာရီအတြင္း အားေကာင္းသည့္မုန္တိုင္း ျမန္မာကို ဦးတည္ေနဟု မိုးဇလ သတင္းထုတ္ျပန္ - DVB