မႏၱေလးလမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ လူဦးေရ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ (ဓာတ္ပံု) - DVB