A d v e r t i s e m e n t With Us

ေနျပည္ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း) မ႑ပ္ (ဓာတ္ပံု)

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး(ၾကည္း) ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး မ႑ပ္ သႀကၤန္ အက်ေန႔ ျမင္ကြင္း။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up