သႀကၤန္ ၁၀ ရက္ပိတ္ေပးရန္ လိႈင္သာယာ Adidas အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ - DVB