မာစတာၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ေဂါက္သီးအေက်ာ္အေမာ္ တုိက္ဂါး၀ုဒ္ ေျပာ | DVB