လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အားလုံး အႏုိင္မရခဲ့တဲ့အေျခေနကုိ ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္ေမးျမန္းခ်က္ | DVB