ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက မ်က္စိ၊ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကဲြ ေဝဒနာရွင္ ၁၆၇ ဦးကို အခမဲ့ခဲြစိတ္ကုသ - DVB