ေျမာက္ဦးရွိ ေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္မ်ား သေဘၤာေဆးသုတ္ခံရ - DVB