ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္မာလက္မခံပယ္ခ်

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႔ေစလႊတ္ဖိို႔  ေတာင္းဆိုတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို  ျမန္မာႏိုင္ငံက သေဘာတူလက္ခံျခင္းမရွိပဲ ပယ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ မတ္ ၂၄ရက္က က်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ (၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢက တင္သြင္းတဲ့  ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္ေၾကညာလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပကတိအေျခအေနသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး ေျဖရွင္းရန္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားေနဆဲ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပႆနာရပ္ကို ပိုမိုႀကီးထြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေျမျပင္အေျခအေနမွန္ေတြကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိအေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီမႈလည္းမရွိပါ။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ အေလးအနက္ထား ႀကိဳးပမ္းေျဖရွင္းေနျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုလုံးကို သေဘာတူလက္ခံပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း (Dissociate) ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။”လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနရဲ႕ မတ္ ၂၄ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္ေတြ ခိုင္လုံမႈရွိပါက သက္ေသေတြကို ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေစၿပီး တရား႐ုံးေတြမွာ ဥပေဒနဲ႔ အညီ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လုိ႔လည္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဂ်ီနီဗာမွာ မေန႔က က်င္းပတဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းမွာ  အီးယူက တင္သြင္းတဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မဲမခြဲဘဲ ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြကလည္း သေဘာတူလက္ခံ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သလို အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ျခင္းကို လက္မခံခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ႀကိဳဆိုထားပါတယ္။ တဖက္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအေနနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႔တဖြဲ႔ကို ေစလႊတ္ဖို႔လည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up