ေျမၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလုပ္သမား ၃ ဦး ေသဆုံး - DVB