ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို အမ်ဳိးသားစာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသင္႐ုိးတြင္ျပဌာန္းေပးရန္ ေတာင္းဆို - DVB