ေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀၀၀ ကိစၥ ဂြၽန္လြင္ ရွင္းၿပီ (႐ုပ္သံ) - DVB