သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ေရမေဆးေက်ာက္ရွာဘဝမ်ား (႐ုပ္သံ) - DVB