ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည့္ ဗုဒၶတေထာင္ အေကာက္ေတာင္ဘုရား (သတင္းဓာတ္ပံု) - DVB