အာဆင္း​နစ္ အဆိပ္သင့္​ေရ​ေၾကာင့္​ အိနၵိယ အ​ေနာက္ဘန္​ေဂါလ္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ား​စြာ ​ေသဆံုး​ | DVB