အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ ကားတစီး တံတားေအာက္သို႔ ထိုးက် - DVB