သႀကၤန္ ၁၀ ရက္ ပိတ္ေပးေရး လိႈင္သာယာအလုပ္သမားမ်ားဆႏၵျပ- သတင္းဓာတ္ပံု - DVB