က်ား ၄ ေကာင္၏အစားမခံရေရး ေရငုပ္ေျပးေနခဲ့ရသည့္ သနားစဖြယ္ ဘဲကေလး (႐ုပ္သံ) - DVB