ေႁမြကိုကိုက္ခ်ီထြက္ေျပးသည့္ ေခြးေလးအား လိုက္လံဖမ္းဆီးသည့္ စစ္သားမ်ား႐ုပ္သံ ေရပန္းစား - DVB