အၿငိမ္းစားလစာမူ၀ါဒ မေက်နပ္သျဖင့္ ဘရာဇီးျပည္သူ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ဆႏၵျပ

ဘရာဇီးအစိုးရက ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အၿငိမ္းစားလစာ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ကိစၥကို မေက်နပ္လို႔ ေထာင္ေသာင္းခ်ီတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြ ဘရာဇီလီယာၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္မွာေတာ့ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး႐ံုးကို ဆႏၵျပသူေတြ စီးနင္းခဲ့ၾကၿပီး ဘရာဇီးႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးၿမိဳဳ႕ျဖစ္တဲ့ ေဆာ္ပိုလိုၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဆႏၵျပပဲြေတြေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ဆိ႔ုမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ ကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရတာလို႔ သမၼတ မိုက္ကယ္တမ္မာက ေျပာဆိုပါတယ္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံဟာ အႏွစ္တရာေက်ာ္အတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ အဆိုးဆံုးအေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး သက္ျပည့္ပင္စင္ကိုလည္း ၆၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္လိုက္တာပါ။ လက္ရွိပင္စင္စားေတြနဲ႔ ေနာက္လာမယ့္ ပင္စင္စားေတြရဲ့ ခံစားခြင့္ေတြအတြက္ အခုလို အေျပာင္းအလဲလုပ္ရတာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူ႔အခြင့္အေရးမွ မဆံုး႐ံႈးေစရဘူးလို႔ သမၼတက ေျပာဆိုပါတယ္။ ဆႏၵျပ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ဝင္ေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရသလို မိသားစုနဲ႔ အိမ္မႈကိစၥေတြလည္း လုပ္ရၿပီး အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူ ပင္စင္သက္ သတ္မွတ္တာကို လက္မခံႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ ဂရိႏိုင္ငံေတြမွာလို ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း မဆိုက္ေအာင္ အခုလို ၿခိဳးၿခံဳေရးအစီအစဥ္ေတြ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရတာလို႔ သမၼတက ေျပာဆိုတာပါ။

More News
Up