စြဲထားတဲ့ ပုဒ္မေတြအရ ၾကည္လင္းတုိ႔အုပ္စု ေသဒဏ္က်ခံရႏုိင္တယ္ - ေရွ႕ေနဦးႀကီးျမင့္ (႐ုပ္သံ) - DVB